^Догори

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Бухович Микола Павлович

byhovich

Авторизація на сайті

Медіа-світ Березнівської ЦСПШБ

zspshb

Погода

Статистика

gimnazia sjogodni

Березнівська гімназія Березнівської районної ради імені Миколи Буховича сьогодні – це сучасний навчальний заклад, головним змістом освітньої діяльності якого є покращення якості освіти. Заклад, який у повній мірі надає освітні послуги, створює умови для розвитку природних творчих задатків учнів, виконує завдання, поставлені перед середньою освітою, а саме: навчання, виховання, всебічний розвиток та соціальна адаптація дитини, формування моральної, конкурентоздатної у сучасних умовах розвитку суспільства особистості.

Пріоритетними напрямками діяльності гімназії є:

  • - реалізація Національної стратегії освіти в Україні;
  • - впровадження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти;
  • - підвищення якості освітніх послуг, інноваційний розвиток відповідно до світових стандартів;
  • - постійна увага до стану здоров'я дитини, фізичного розвитку і психологічної рівноваги;
  • - корекція діяльності гімназії на основі моніторингу організації навчально-виховного процесу;
  • - реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
  • - гуманізація навчально-виховного процесу як засіб становлення гармонійних особистісних взаємин учнів та вчителів;
  • - формування і розвиток інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, патріота своє Батьківщини;
  • - посилена увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльності.

Гімназія має два ступені освіти: основну і старшу, які функціонують разом. Між ступенями забезпечується єдність, взаємозв'язок, наступність мети, змісту, методів, засобів, форм навчання і виховання.

DSCN0144

DSCN0207

Основна школа (1(5)-5(9) класи) надає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і реалізації форми подальшого отримання освіти і профілю навчання.

В 1-3 (5-7) класах проводиться виявлення рівня навчальних умінь, розвиток здібностей, вивчення інтересів та нахилів учнів.

Починаючи з 4(8)-го класу здійснюється допрофільна підготовка за напрямками профілізації, з метою виявлення здібностей до вивчення профільних дисциплін, забезпечення базового рівня навчальних умінь з предметів.

DSC 2230

DSC 2264

У цьому віці в учнів завершується формування загально-навчальних умінь і навичок, оволодіння навчальним матеріалом на рівні, до¬статньому для подальшого навчання. Ви¬пускники основної школи продовжують навчання в закладах освіти за власним вибором, проте залишаються в полі зору педколективу до обов'язкового здобуття повної загальної середньої освіти.

DSC 3578

DSC 3585

DSC 3589

Старша школа (6(10)-7(11)класи) є останнім етапом отримання повної загальної середньої освіти, на якому завершується формування цілісної картини світу, оволодіння способом пізнавальної комунікативної діяльності, уміннями працювати з різними джерелами, обробляти інформацію, застосовувати знання. Орієнтація старшокласників на подальший вибір професії сприяє розширенню їхньої життєвої і соціальної компетентностей. появі нових мотивів навчання, самоорганізації і самореалізації особистості, тому в гімназії організовується профільне навчання учнів відповідно до особистісних потреб дитини. Саме тут завершується загальноосвітня підготовка молоді, формується світоглядна позиція особистості, її цінності, необхідність усвідомлення себе вільним громадянином держави, активним учасником науково-технічного, соціального прогресу.

DSC 3593

DSC 3602

Навчання здійснюється за філологічним та природничо- математичним напрямками профілізації. Для поглиблення знань з профільних дисциплін в освітній компонент гімназії введено різноманітні курси за вибором та факультативи.

У гімназії працює 40 педагогічних працівників.

З них:

Заслужений вчитель України – 1
Вчитель – методист – 19
Старший вчитель – 2
Вчитель вищої категорії – 26
Вчитель І категорії – 6
Вчитель ІІ категорії – 3
Спеціаліст – 5

Нагороджені:

- знаком "Відмінник освіти України" – 10 вчителів.
- знаком «Василь Сухомлинський» - 2 вчителів
- знаком „Софія Русова" - 1 вчитель.

У навчальному закладі навчається понад 400 учнів. До їх послуг добре обладнані 23 навчальні кабінети та 2 майстерні, з них: 3 кабінети укомлектовані навчально-комп'ютерними комплексами, 2 кабінети оснащено інтерактивними комплексами, функціонує бібліотека з медіа центром та читальним залом, спортзал, їдальня, актова зала. У навчально-виховній роботі задіяно 39 комп'ютерів та 7 мультимедійних проекторів. Для управліської діяльності та роботи різних служб використовується 9 комп'ютерів. Всі комп'ютери об'єднані локальною мережею. Працює безлімітний швидкісний Інтернет та система безпровідного мережевого доступу до Інтернету за технологією WI-FI на всій території навчального закладу. Приміщення та територія гімназії обладнано системою відео спостереження.

SAM 2259

DSC 3605

DSC 2238

Гімназія є лідером у застосуванні мультимедійних технологій, вчителі широко застосовують систему інтерактивного мультимедіа, комп'ютерні технології. Педагоги використовують як готові розроблені матеріали так і матеріали своєї власної медіатеки.

Система позаурочної діяльності забезпечує як інтелектуальні, наукові, так і творчі запити гімназистів. У гімназії працює наукове товариство «ЕВРИКА», секції малої академії наук, «Євроклуб», гурток духового оркестру, предметні гуртки, спортивні секції. Більш як 50% гімназистів у позаурочний час займаються у міських позашкільних закладах (Будинку дітей і молоді, ДЮСШ, музичній школі), приватних студіях.

VIT 4653

VIT 4651

Учні гімназії постійні учасники районних та обласних творчих конкурсів, щорічні переможці різних етапів Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін, Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН, мистецьких конкурсів та спортивних змагань.

Для розв'язання проблем та життєвих негараздів з батьками та учнями постійно працює соціально-психологічна служба гімназії.

У гімназії працює рада гімназії, учнівська рада самоврядування, піклувальна рада.

Гімназія має свій прапор, гімн, емблему, форму, кодекс честі гімназиста.

VID 0416