^Догори

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Бухович Микола Павлович

byhovich

Авторизація на сайті

Медіа-світ Березнівської ЦСПШБ

zspshb

Погода

Статистика

Із метою здійснення науково-методичного супроводу педагогічних працівників системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, популяризації інноваційних педагогічних технологій та всебічного впровадження їх у практику діяльності навчальних закладів регіону, пропаганди новаторського досвіду для підвищення професійного рівня педагогічних працівників і розвитку їхньої творчої ініціативи у міжатестаційний період, а також для ознайомлення із сучасним науковим і навчально-методичним забезпеченням системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти рекомендує використовувати для дистанційного, індивідуального навчання та самоосвіти інформаційні, методичні та наукові матеріали Рівненського регіонального центру дистанційної науково-методичної підтримки педагогічних працівників навчальних закладів у міжатестаційний період http://roippo.org.ua/dist-centr/.

Для організації раціонального доступу та ефективної роботи з електронними освітніми ресурсами інформаційні та навчально-методичні матеріали згруповані за такими напрямами:

- матеріали науково-методичних заходів - http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php;

- матеріали всеукраїнських, регіональних та інтерактивних конференцій - http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php;

- матеріали обласної учнівської інтернет-школи - http://roippo.org.ua/activities/gifted_pupils/internet-school.php;

- матеріали Всеукраїнської, регіональної та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти - http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/school_innovation.php;

- матеріали педагогічного досвіду педагогів Рівненщини - http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/teaching_experience.php; - інформаційно-презентаційна відеотека - http://rivneosvita.org.ua/video.php; - навчально-методична відеотека - http://rivneosvita.org.ua/method_kabinet/video_library.php;

- науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» - http://novadumka.at.ua/.

Також із метою організаційного та науково-методичного супроводу реалізації актуальних напрямів діяльності системи освіти України та Рівненщини зокрема інститут рекомендує до використання структуровану інформацію за такими напрямами:

- інклюзивна освіта - http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/inclusive_education.php/; - профільне навчання - http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/specialized_training.php/17/;

- професійні конкурси - http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/professional_competitions.php;

- Рівненська регіональна школа новаторства - http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/v-rtualna-laborator-ya/index.php;

Для реалізації комплексу заходів, розроблених в межах оголошеного 2016 рік Роком англійської мови в Україні та спрямованих на активізацію вивчення громадянами держави англійської мови, з метою створення для них можливостей її використання у сферах освіти, науки, культури, економіки та інших, інститутом створено окремий розділ інформаційно-освітнього середовища «2016 – Рік англійської мови» http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/2016_rik_english.php.

Інформація щодо можливої участі у всеукраїнських, регіональних, міжнародних проектах розміщується та оновлюється у рубриці «Пропоновані проекти і програми» http://roippo.org.ua/activities/uchast-u-proektakh-ta-programakh/proponovani.php.

Пропонується також для використання у навчальному процесі та позаурочній діяльності напрацьовані матеріали учасників завершених проектів та програм у рубриці «Участь у програмах та проектах» http://roippo.org.ua/activities/uchast-u-proektakhtaprogramakh/index.php.

У межах співпраці інститут інформує, що з КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» пропонує педагогічній спільноті області широкий спектр документальних ресурсів та послуг:

- довідкова, навчальна література; - Центр Європейської Інформації – підбір матеріалів для шкільних європейських клубів;

- сайт «Освітній навігатор» – публікація досвіду роботи педагогів та дослідницької роботи учнів регіону http://navigator.rv.ua/;

- історичні, літературні, фахові лекції-екскурсії;

- заняття в клубі «Майстриня» (опанування ручних технологій) та університеті «Здоров’я нації» (різноманітні прийоми здорового способу життя);

- обслуговування знавців іноземних мов: дні інформації для викладачів іноземних мов, презентація цифрового ресурсу elibraryUSA, консультації щодо упровадження новітніх технологічних можливостей бібліотеки в навчально-виховному процесі (Kindle, iPAD, електронний контент elibraryusa тощо).