^Догори

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Бухович Микола Павлович

byhovich

Авторизація на сайті

Медіа-світ Березнівської ЦСПШБ

zspshb

Погода

Статистика

Методичні рекомендації до організації освітнього процесу в закладах освіти у 2019 – 2020 навчальному році у вкладених файлах.

Із метою здійснення науково-методичного супроводу педагогічних працівників системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, популяризації інноваційних педагогічних технологій та всебічного впровадження їх у практику діяльності навчальних закладів регіону, пропаганди новаторського досвіду для підвищення професійного рівня педагогічних працівників і розвитку їхньої творчої ініціативи у міжатестаційний період, а також для ознайомлення із сучасним науковим і навчально-методичним забезпеченням системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти рекомендує використовувати для дистанційного, індивідуального навчання та самоосвіти інформаційні, методичні та наукові матеріали Рівненського регіонального центру дистанційної науково-методичної підтримки педагогічних працівників навчальних закладів у міжатестаційний період http://roippo.org.ua/dist-centr/.

Детальніше: Про використання відкритих електронних освітніх ресурсів регіону

Будь-який проведений урок підлягає аналізу за умови присутності на ньому сторонніх осіб (директора, заступника директора, методиста, вчителів та ін.) або самоаналізу вчителя. Під аналізом уроку варто розуміти характеристику і оцінку навчального заняття в цілому або ж його окремих частин. Аналіз уроку може бути повним (детальна характеристика всіх структурних компонентів уроку, діяльності вчителя та учнів) і частковим (аналіз використаних методів і засобів навчання; рівень активізації учнів на уроці історії; організація самостійної роботи на уроці тощо). В аналізі уроку враховуються діяльність учителя, учнів, ступінь розкриття теми уроку, реалізація мети, основних завдань, доцільність використання методів та засобів навчання тощо. В педагогічній літературі пропонуються різні схеми аналізу уроку. Варто пам'ятати, що будь-яку з них не варто розглядати як універсальну модель аналізу діяльності вчителя та учнів. Разом з тим у будь-якій схемі аналізу уроку повинні бути обов'язкові компоненти, що підлягають обговоренню, оцінці тощо.

Детальніше: За якою схемою аналізувати проведений урок ? Що таке аналіз та самоаналіз проведеного уроку?

Підготовка вчителя до уроків починається ще до початку навчального року і включає в себе: вивчення Державного стандарту освіти, програм, підручників, укладання тематичного планування (календарно-тематичного) тощо. Все це дійсно так. Однак підготовка до окремо взятого уроку такої процедури не передбачає. А якщо і передбачає, то лише епізодично, вибірково.

До початку навчального року вчителеві варто ретельно вивчити навчальну програму, ознайомитися з її особливостями, структурою і здійснити розподіл матеріалу за уроками. Упродовж року програма та календарно-тематичне планування — обов'язкові науково - та навчально-методичні інформаційні джерела, якими користуватиметься вчитель. Програма — документ, який завжди повинен бути під рукою. Чому?

Детальніше: Як скласти план-конспект уроку? Які його компоненти є обов'язковими?